ISO a politika kvality

Naši zaměstnanci procházejí jednou ročně kontrolním auditem, kterým si externí firma zkontroluje plnění norem vnitropodnikových procesů a díky mezinárodně platnému certifikátu garantujeme, že se v naší společnosti dodržují vysoké kvalitativní standardy, pomocí kterých se můžeme ucházet o státní i zahraniční zakázky.

Systém managementu kvality

Systém managementu kvality ISO 9001:2015 je certifikát, který zákazníkům zaručuje kvalitativní standard firmy, a to zejména v oblastech zákaznického servisu, jakosti výrobků a efektivity vnitropodnikových procesů. Požadavky této normy se řídíme již od roku 2010.

Přesně definované principy Politiky kvality naleznete zde.

Systém managementu bezpečnosti informací

Od roku 2018 je naše firma také držitelem certifikátu ISO 27001:2014. Tato norma specifikuje požadavky na sestavení, implementaci, provoz, monitorování, přezkoumání a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací, především řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategie firmy.

Přesně definované principy Politiky systému managementu bezpečnosti informací naleznetezde.