Podporujeme

Máme tu možnost a chceme pomáhat tam, kde je to potřeba a kde se lidé momentálně necítí bezpečně nebo nemají takové šance a možnosti jaké máme my. Doma i v zahraničí. My sice prodáváme knihy, ale naštěstí existuje řada organizací, které dokaží pomoci za nás a ty moc rádi podporujeme.

bookfeeding project

S tímto projektem nám můžete pomoct i vy! Stačí přinést do jakéhokoli Oxford Bookshopu anglické knihy, které už nebude číst a tedy mohou dělat radost někomu jinému. My je pak předáme koordinátorce projektu v ČR a společně s dalšími knihami se pošlou dětem v Africe.

armada spasy

Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí ve 127 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci roku 1919,v ČR pak od roku 1990. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Frýdku-Místku, Jirkově, Chodově a Bohumíně. Nejnovější pobočka zahájí v létě 2016 provoz v Křižánkách.

Více se můžete dozvědět na www.armadaspasy.cz.

clovek v tisni

Člověk v tísni - Lepší škola. Člověk v tísni působí na více než polovině škol v České republice v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Pomáháme vytvořit ze školy místo, které rozvíjí nadání a individuální schopnosti dětí a které moderními metodami učí děti orientovat se v současném světě.

Více se můžete dozvědět na www.lepsiskolaprovsechny.cz.

obcanske sdruzení pant

Občanské sdružení PANT vzniklo 26. 7. 2007 s cílem působit v oblasti rozvoje a podpory informovanosti veřejnosti o problematice lidských práv a jejich porušování.

Více se můžete dozvědět na www.pant.cz.

vybor dobre vule

Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti.

Více se můžete dozvědět na www.vdv.cz.

lekari bez hranic

Lékaři bez hranic existují proto, aby poskytovali lékařskou pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce – v ozbrojených konfliktech, během epidemií, hladomorů či po přírodních katastrofách. Lékaři bez hranic v České republice byli založeni v roce 2006. Více se můžete dozvědět na www.lekari-bez-hranic.cz.

misto pro prirodu

Cílem kampaně „Místo pro přírodu“ je vykupovat ohrožené cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí, vykupovat pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody a zajistit jim vhodnou péči. Více se můžete dozvědět na www.mistoproprirodu.cz.

dobry andel

Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám, které se v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Veškeré příspěvky vybrané v daném měsíci od dárců – Dobrých andělů, nadace rozdělí do posledního haléře rodinám potřebných. Více se můžete dozvědět na www.dobryandel.cz.

cesta domu

Cesta domů vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení usilující o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v České republice. Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Více se můžete dozvědět na www.cestadomu.cz.

umeni doprovazet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen za účelem podpory rozvoje hospicového hnutí v České republice. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Více se můžete dozvědět na www.umenidoprovazet.cz.

post bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa. Více se můžete dozvědět na www.postbellum.cz.

stk pro chlapy

"Až se chlapi začnou starat o své zdraví jako o auta, budeme mít vyhráno!" Tato myšlenka stála u zrodu projektu „STK pro chlapy“. Více se můžete dozvědět na www.stkprochlapy.cz.

muzi proti rakovine

Účelem nadačního fondu Muži proti rakovině je zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění, podpora spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu, zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin a mnoho dalšího!

Více se můžete dozvědět na www.muziprotirakovine.cz.