Bez názvu-1

Světový den štědrosti a dobrých skutků

Úterý 28. listopadu 2023

Co je to Giving Tuesday?

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Slaví se od roku 2012 vždy první úterý po Dni díkuvzdání a jako protipól nákupnímu šílenství Black Friday. V tento den se stovky milionů lidí napříč všemi kontinenty spojí, aby inspirovaly ke štědrosti a konaly dobro. Udělejte společně s námi nejen na Giving Tuesday něco dobrého. Každý dobrý skutek a projev štědrosti se počítá. Registrace dárcovských výzev a aktivit jsou otevřeny do půlnoci 23. listopadu v předvečer černého pátku.

Více informací: https://www.givingtuesday.cz/

Máme radost, že jsme se jako firma Megabooks zapojili do této krásné akce a můžeme pomáhat tam, kde je potřeba. Naše společnost letos přispěla finančním darem šesti vybraným nadacím a prospěšným společnostem ve výši 31.000 Kč, celkově tedy 186.000 Kč.

Dobrý anděl -www.dobryandel.cz

ČSOP Místo pro přírodu - www.mistoproprirodu.cz

Cesta domů - www.cestadomu.cz

Umění doprovázet - www.umenidoprovazet.cz

Člověk v tísniSkutečný dar - www.clovekvtisni.cz

Paměť národa - www.pametnaroda.cz

Pomáhejte i vy :)

Team Megabooks