Environmentálne zásady

Jako ekologicky smýšlející společnosti nám není situace životního prostředí lhostejná a proto podporujeme technologie zaměřené na minimalizaci odpadů či nižší spotřebu energií. To se odráží především při výběru různého spotřebního zboží ale i propagačních předmětů, upřednostňujíc částečně nebo zcela recyklované ekologické materiály. Při vystavování interních dokumentů nahrazujeme klasický kancelářský papír recyklovaným a pro odesílání korespondence využíváme možnost elektronického podacího listu.

Třídění odpadu je pro nás už léta samozřejmostí ale jelikož dovážíme enormní množství papíru ve formě tiskovin, přispíváme každoročně do státního fondu pro zhodnocování odpadů nemalou částkou, což znamená, že u každé zakoupené knize nezávisle na tom zda zůstane ležet na polici nebo skončí v koši, je zajištěn příspěvek na její recyklaci. To samé platí i pro všechny obalové materiály, ve kterých se knihy transportovaly.

Fond z nabytých finančních prostředků podporuje sběr, zpracování a zhodnocení odpadu v souladu s Programem odpadového hospodářství SR.

Ve smyslu zákona 119/2010 Sb. O obalech ao změně zákona č.j. 223/2001 Sb. O odpadech a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zajišťujeme likvidaci a zhodnocení odpadů prostřednictvím společnosti Odvoz a likvidace odpadu. s.